Правила и условия

Настоящите правила и условия („Споразумение“) определят общите условия за използване от ваша страна на този уебсайт („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Това споразумение е правно обвързващо между вас („Потребител“, „вие“ или „ваш“) и нас „ние“, „нас“ или „наш“).

Този уебсайт е рекламен и информационен ресурс и като такъв няма връзка или отговорност с никой от сайтовете или лицата, споменати тук. Ние продаваме САМО рекламни площи, ние не сме ескорт агенция, нито по някакъв начин участваме в ескорт или проституция. Ние не поемаме отговорност за съдържанието или действията на уебсайтове или лица на трети страни, до които можете да получите достъп чрез връзки, имейл или телефонни контакти от този портал. Всички пари, изплатени на възрастните придружители, изброени на този уебсайт, са само за тяхното време и компания. Каквото и друго да се случи, ако и когато се осъществи контакт, е изборът на съгласните възрастни. Не се допуска секс без презерватив.

Като условие за използване на уебсайта(овете) вие потвърждавате, че сте навършили пълнолетие (напр. над 18 години или 21 години) в юрисдикцията, в която пребивавате. Ние изискваме рекламодателите да са на възраст поне 20 години, за да рекламират, и всички акаунти да подлежат на проверка на възрастта. Ние отхвърляме всякаква отговорност, произтичаща от всякакви погрешни твърдения относно възрастта на потребителя

За целта на нашите Правила и условия – „наши“, „ние“, „нас“ означава този уебсайт

Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това споразумение. Ако сключвате това Споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете такова лице с това Споразумение, в който случай термините „Потребител“, „Вие“ или „Ваши“ ще се отнасят към такъв субект. Ако нямате такова правомощие или ако не сте съгласни с условията на това Споразумение, не трябва да приемате това Споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите. Вие потвърждавате, че това Споразумение е договор между вас и този уебсайт, въпреки че е електронен и не е физически подписан от вас, и урежда използването от ваша страна на уебсайта и услугите.

1. Сметки и членство

Трябва да имате навършени 18 години, за да използвате уебсайта и услугите. Като използвате уебсайта и услугите и като се съгласявате с това споразумение, вие гарантирате и заявявате, че имате навършени 18 години. Ако създадете акаунт на уебсайта, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват в акаунта, и всички други действия, предприети във връзка с него. Ние наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на невярна информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неупълномощено използване на вашия акаунт или други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е действия или бездействия от ваша страна, включително каквито и да било щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием вашия акаунт (или която и да е част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на това Споразумение или че вашето поведение или съдържание биха навредили на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием вашия акаунт поради горепосочените причини, не можете да се регистрирате отново за нашите Услуги. Може да блокираме вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

2. Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (наричани заедно „Съдържание“), които изпращате на Уебсайта в хода на използване на Услугата. Вие носите изключителна отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, целесъобразността и правото на интелектуална собственост или правото на използване на цялото предоставено Съдържание. Ние наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието на уебсайта, изпратено или създадено с помощта на нашите Услуги от вас. Вие ни давате разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на вашия потребителски акаунт единствено според изискванията за целите на предоставянето на услугите за вас. Без да ограничаваме нито едно от тези изявления или гаранции, ние имаме правото, но не и задължението, по наше собствено усмотрение да откажем или премахнем всяко Съдържание, което според нашето разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или е вредно по някакъв начин или нежелателен. Освен ако не е изрично разрешено от вас, вашето използване на уебсайта и услугите не ни дава лиценз да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, променяме, публикуваме или разпространяваме съдържанието, създадено от вас или съхранено във вашия потребителски акаунт за търговски, маркетингови или други подобни цели .

3. Съдържание за възрастни

Моля, имайте предвид, че на уебсайта може да има определено съдържание за възрастни или пълнолетни. Преди показване на съдържание за пълнолетни на потребителя ще бъде показано предупреждение. Когато има съдържание за пълнолетни или пълнолетни, лица, които са на възраст под 18 години или не им е разрешен достъп до такова съдържание съгласно законите на която и да е приложима юрисдикция, не могат да имат достъп до такова съдържание. Ако научим, че някой под 18-годишна възраст иска да извърши транзакция чрез Услугите, ще изискваме проверено родителско съгласие в съответствие със Закона за защита на поверителността на децата онлайн от 1998 г. („COPPA“).

4. Фактуриране и плащания

Вие трябва да заплатите всички такси или такси към вашия акаунт в съответствие с таксите, таксите и условията за фактуриране, които са в сила към момента, в който таксата или таксата са дължими и дължими. Когато Услугите се предлагат на базата на безплатен пробен период, може да се изисква плащане след края на безплатния пробен период, а не когато въведете данните си за плащане (което може да се изисква преди началото на безплатния пробен период). Ако автоматичното подновяване е активирано за Услугите, за които сте се абонирали, ще бъдете таксувани автоматично в съответствие с избрания от вас срок. Обменът на чувствителни и частни данни се извършва по защитен с SSL комуникационен канал и е криптиран и защитен с цифрови подписи, а уебсайтът и услугите също са в съответствие със стандартите за уязвимост на PCI, за да се създаде възможно най-сигурна среда за потребителите. Сканирането за злонамерен софтуер се извършва редовно за допълнителна сигурност и защита. Ако по наша преценка покупката ви представлява транзакция с висок риск, ще изискаме да ни предоставите копие от вашия валиден официален документ за самоличност със снимка и евентуално копие от скорошно банково извлечение за използваната кредитна или дебитна карта за покупката. Запазваме си правото да променяме продуктите и цените на продуктите по всяко време. Също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката.

5. Точност на информацията

Понякога на уебсайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, цените, наличността, промоциите и офертите. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако която и да е информация на уебсайта или Услугите е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си). Ние не се задължаваме да актуализираме, променяме или изясняваме информацията на уебсайта, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема посочена дата за актуализация или опресняване, приложена на Уебсайта, за да се посочи, че цялата информация на Уебсайта или Услугите е била променена или актуализирана.

6. Услуги на трети страни

Ако решите да активирате, получите достъп или използвате услуги на трети страни, имайте предвид, че вашият достъп и използване на такива други услуги се управляват единствено от правилата и условията на такива други услуги и ние не одобряваме, не носим отговорност за, и не прави никакви изявления по отношение на който и да е аспект на такива други услуги, включително, без ограничение, тяхното съдържание или начина, по който те обработват данни (включително вашите данни) или всяко взаимодействие между вас и доставчика на такива други услуги. Вие неотменимо се отказвате от всякакви искове срещу този уебсайт по отношение на такива други услуги. Този уебсайт не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с разрешаването, достъпа или използването на каквито и да е други услуги, или разчитането ви на практиките за поверителност, процесите за сигурност на данните или други политики на такива други услуги. Може да се наложи да се регистрирате или да влезете в такива други услуги на съответните им платформи. Като активирате други услуги, вие изрично разрешавате на този уебсайт да разкрива вашите данни, ако е необходимо, за да улесни използването или активирането на такава друга услуга.

7. Гаранция за непрекъсната работа

Предлагаме гаранция за непрекъсната работа на услугата от 99% налично време на месец. Гаранцията за непрекъсната работа на услугата не се прилага за прекъсвания на услугата, причинени от: (1) периодична планирана поддръжка или ремонти, които може да предприемем от време на време; (2) прекъсвания, причинени от вас или вашите дейности; (3) прекъсвания, които не засягат основната функционалност на Услугата; (4) причини извън нашия контрол или които не са разумно предвидими; и (5) прекъсвания, свързани с надеждността на определени среди за програмиране.

8. Архивиране

Ние извършваме редовно архивиране на уебсайта и неговото съдържание и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнотата и точността на тези архиви. В случай на хардуерен срив или загуба на данни, ние автоматично ще възстановим резервните копия, за да сведем до минимум въздействието и времето за престой.

9. Реклами

По време на използването на Уебсайта и Услугите можете да влезете в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, показващи техните стоки или услуги чрез Уебсайта и Услугите. Всяка такава дейност и всякакви условия, гаранции или изявления, свързани с такава дейност, са единствено между вас и съответната трета страна. Ние няма да носим отговорност, задължение или отговорност за такава кореспонденция, покупка или промоция между вас и която и да е такава трета страна.

10. Връзки към други ресурси

Въпреки че уебсайтът и услугите могат да се свързват с други ресурси (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не предполагаме, пряко или косвено, каквото и да е одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към който и да е свързан ресурс, освен ако не е изрично посочено тук. Някои от връзките на уебсайта може да са „партньорски връзки“. Това означава, че ако щракнете върху връзката и закупите артикул, този уебсайт ще получи комисионна за партньор. Ние не носим отговорност за проверка или оценка и не гарантираме предложенията на фирми или лица или съдържанието на техните ресурси. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните декларации и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на уебсайта и услугите. Вашето свързване с всякакви други ресурси извън сайта е на ваш собствен риск.

11. Забранени употреби

В допълнение към другите условия, посочени в Споразумението, ви е забранено да използвате уебсайта и услугите или съдържанието: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (e) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на уебсайта и услугите, продуктите и услугите на трети страни или интернет; (з) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрейп; (i) за всякакви неприлични или неморални цели; или (й) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на уебсайта и услугите, продуктите и услугите на трети страни или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването от ваша страна на уебсайта и услугите за нарушаване на някое от забранените употреби.

12. Права на интелектуална собственост

„Права на интелектуална собственост“ означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закон, обичайно право или капитал във или във връзка с авторско право и сродни права, търговски марки, дизайни, патенти, изобретения, репутация и правото на съдебен иск за прехвърляне, права на изобретения, права за използване и всички други права върху интелектуалната собственост, във всеки случай независимо дали са регистрирани или нерегистрирани и включително всички приложения и права, които трябва да се кандидатстват и да бъдат предоставени, права за претендиране на приоритет, такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита и всякакви други резултати от интелектуална дейност, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще във всяка част на света. Това споразумение не ви прехвърля каквато и да е интелектуална собственост, притежавана от този уебсайт или трети страни, и всички права, права на собственост и интереси в и към такава собственост ще останат (както между страните) единствено на този уебсайт. Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на този уебсайт или неговите лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването на уебсайта и услугите от ваша страна не ви дава право или лиценз да възпроизвеждате или използвате по друг начин който и да е от този уебсайт или търговски марки на трети страни.

13. Отказ от гаранция

Вие се съгласявате, че такава Услуга се предоставя на база „както е“ и „както е налична“ и че използването на Уебсайта и Услугите е единствено на ваш собствен риск. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение. Ние не гарантираме, че Услугите ще отговарят на вашите изисквания или че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки; нито даваме гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, или относно точността или надеждността на информацията, получена чрез Услугата, или че дефектите в Услугата ще бъдат коригирани. Вие разбирате и се съгласявате, че всички материали и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугата, се извършват по ваша собствена преценка и риск и че вие ще носите цялата отговорност за всяка повреда или загуба на данни, която е резултат от изтеглянето на такъв материал и/или данни. Ние не даваме гаранция по отношение на каквито и да било стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или каквито и да е транзакции, сключени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранция, която не е изрично посочена тук.

14. Ограничение на отговорността

Доколкото е позволено от приложимото законодателство, в никакъв случай този уебсайт, неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици или лицензодатели няма да бъдат отговорни пред което и да е лице за каквито и да било непреки, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи щети ( включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност), независимо от причините, съгласно всяка теория за отговорността, включително, без ограничение , договор, непозволено увреждане, гаранция, нарушение на законово задължение, небрежност или друго, дори ако отговорната страна е била уведомена за възможността от такива щети или е могла да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, съвкупната отговорност на този уебсайт и неговите филиали, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъде ограничена до сума, по-голяма от един долар или всякакви суми, действително платени в брой от към този уебсайт за предходния период от един месец преди първото събитие или събитие, пораждащо такава отговорност. Ограниченията и изключенията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за загуби или не изпълнява основната си цел.

15. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите този уебсайт и неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели от и срещу всякакви задължения, загуби, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, направени във връзка с или произтичащи от каквото и да е твърдения, претенции, действия, спорове или искания на трети страни, предявени срещу някое от тях в резултат на или във връзка с вашето Съдържание, използването на уебсайта и услугите от ваша страна или всяко умишлено неправомерно поведение от ваша страна.

16. Разделимост

Всички права и ограничения, съдържащи се в това Споразумение, могат да бъдат упражнявани и ще бъдат приложими и обвързващи само до степента, в която не нарушават приложимите закони и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не правят това Споразумение незаконно, невалидно или неизпълним. Ако някоя разпоредба или част от която и да е разпоредба на това Споразумение бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, намерението на страните е останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмет на настоящото, и всички такива останали разпоредби или части от тях остават в пълна сила и действие.

17. Разрешаване на спорове

Съставянето, тълкуването и изпълнението на това Споразумение и всякакви спорове, произтичащи от него, се уреждат от материалното и процесуалното законодателство на Гърнзи, без да се вземат предвид неговите правила относно конфликти или избор на право и, доколкото е приложимо, законите на Гърнзи . Изключителната юрисдикция и място за действия, свързани с предмета на настоящото, са съдилищата, разположени в Белиз, и с настоящото вие се подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища. С настоящото Вие се отказвате от всяко право на съдебен процес във всяко производство, произтичащо от или свързано с това Споразумение. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага към това споразумение.

18. Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме това Споразумение или неговите условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време, което влиза в сила от публикуването на актуализирана версия на това Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта и Услугите след такива промени ще означава вашето съгласие за такива промени.

19. Приемане на тези условия

Вие потвърждавате, че сте прочели това Споразумение и сте съгласни с всички негови правила и условия. Чрез достъпа до и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с това споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

20. Законосъобразност и закон

21. Проверки на изображение и самоличност

Рекламите на нашата платформа трябва да бъдат истински изображения на ВАС и ВИЕ трябва да сте лице на 18 или повече години. Правим редовни проверки на място за проверка на възрастта и самоличността на членовете и всяка реклама, за която подозираме, че фалшифицира тяхната самоличност или е непълнолетна, ще бъде поискано незабавно доказателство. Това може да стане с помощта на съответната страница за самоличност или паспорт. През този период рекламата ви може да бъде спряна.

Всички реклами, поставени на нашия сайт, се проверяват при изпращане и се наблюдават периодично. Ако не се придържат към нашите правила и условия, те ще бъдат премахнати без предупреждение.

22. Докладвайте реклама

Ако искате да подадете сигнал за съдържание, което нарушава вашите права върху изображения или информация, можете да изпратите имейл, като използвате нашата страница „Свържете се с нас“. След това ще продължим да проверяваме въпросната информация и ще проучим всеки акаунт/профил/реклама на докладван случай до нас. Ще изтрием всеки подозрителен акаунт/профил/реклама на лицето, което нарушава T&C.

Ние си запазваме правото да премахваме или модифицираме каквото и да е съдържание или изображение/я и да спираме или премахваме всеки потребител, за който е установено, че нарушава нашите T&C. Поради това няма да възстановим никакви плащания, след като подозрителният акаунт/профил/реклама бъде премахнат от нашата рекламна платформа.

Този уебсайт позволява само на възрастни лица да рекламират своето време и общуване с други възрастни лица. Ние не предоставяме услуга за резервация, нито организираме срещи. Всяка посочена цена се отнася само за време и нищо друго. Всяка предлагана услуга или каквото и да е друго, което може да се случи, е избор на съгласие на възрастни и личен въпрос между тях. Ваша отговорност е да спазвате местните закони.

Свържете се с нас

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за това Споразумение или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да го направите чрез формуляра за контакт на уебсайта.

Този документ е последно актуализиран на 27 януари 2023 г