Политика за поверителност

Тази политика за поверителност („Политика“) описва как информацията, разкриваща самоличността („Лична информация“), която можете да предоставите на уебсайта („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“) се събира, защитава и използва. Той също така описва изборите, с които разполагате, по отношение на използването от наша страна на вашата лична информация и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация. Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „ваш“) и „, „ние“, „нас“ или „наш“). Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Автоматично събиране на информация

Когато отворите уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информацията, която вашият браузър изпраща. Тези данни може да включват информация като IP адрес на вашето устройство, тип и версия на браузъра, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания или уеб страницата, която сте посещавали, преди да стигнете до уебсайта и услугите, страници от уебсайта и услугите, които посещавате, времето, прекарано на тези страници, информацията, която търсите на уебсайта, часовете и датите на достъп и други статистики.

Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на уебсайта и услугите. Тази статистическа информация не е събрана по друг начин по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Събиране на лична информация

Можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и услугите, без да ни казвате кои сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да ви идентифицира като конкретно, разпознаваемо лице. Ако все пак искате да използвате някои от функциите на уебсайта, може да бъдете помолени да предоставите определена лична информация (например вашето име и имейл адрес). Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате акаунт, публикувате съдържание, правите покупка или попълвате онлайн формуляри на уебсайта. Когато е необходимо, тази информация може да включва следното:

Част от информацията, която събираме, е директно от вас чрез уебсайта и услугите. Възможно е обаче също така да събираме лична информация за вас от други източници, като публични бази данни, социални медийни платформи, доставчици на данни трети страни и наши съвместни маркетингови партньори. Личната информация, която събираме от други източници, може да включва демографска информация, като възраст и пол, информация за устройството, като IP адреси, местоположение, като град и щат, и данни за онлайн поведение, като информация за използването на уебсайтове на социални медии, информация за изглед на страница и резултати от търсене и връзки. Можете да изберете да не ни предоставяте вашата лична информация, но тогава може да не можете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребителите, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

Използване и обработка на събраната информация

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да съберем и използваме определена лична информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (i) дали сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; това обаче не се прилага, когато обработката на лична информация е предмет на Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите или европейски закон за защита на данните; (ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови преддоговорни задължения; (iii) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (iv) обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни; (v) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка (като се откажете), без да се налага да разчитаме на съгласие или някое друго от следните правни основания по-долу. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Фактуриране и плащания

В случай на услуги, изискващи плащане, ние изискваме информация за кредитна карта или друга платежна сметка, която ще се използва единствено за обработка на плащания. Вашите данни за покупката се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за извършване на покупката. След като това приключи, информацията за вашата транзакция за покупка се изтрива. Когато е необходимо за обработка на бъдещи плащания и при условие на вашето предварително съгласие, вашата финансова информация ще се съхранява в криптирана форма на защитени сървъри на нашия реномиран доставчик на услуги за шлюз за плащане, който е длъжен да третира вашата лична информация в съответствие с тази Политика. Всички портали за директни плащания се придържат към най-новите стандарти за сигурност, управлявани от PCI Security Standards Council, което е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Обменът на чувствителни и частни данни се извършва по защитен с SSL комуникационен канал и е криптиран и защитен с цифрови подписи, а уебсайтът и услугите също са в съответствие със стандартите за уязвимост на PCI, за да се създаде възможно най-сигурна среда за потребителите. Сканирането за злонамерен софтуер се извършва редовно за допълнителна сигурност и защита.

Управление на информация

Можете да изтриете определени лични данни, които имаме за вас. Личната информация, която можете да изтриете, може да се промени с промяната на уебсайта и услугите. Когато изтриете лична информация обаче, ние може да поддържаме копие от неревизираната лична информация в нашите записи за периода, необходим за спазване на задълженията ни към нашите филиали и партньори и за целите, описани по-долу. Ако искате да изтриете личната си информация или да изтриете завинаги акаунта си, можете да го направите на страницата с настройки на вашия акаунт на Уебсайта или просто като се свържете с нас.

Разкриване на информация

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на транзакция или предоставяне на услуга, която сте поискали, можем да сключим договор с други компании и да споделим вашата информация с вашето съгласие с нашите доверени трети страни, които работят с нас, всички други филиали и дъщерни дружества, на които разчитаме за подпомагане на работата на уебсайта и услугите, достъпни за вас. Ние не споделяме лична информация с несвързани трети страни. Тези доставчици на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законови изисквания. Можем да споделяме вашата лична информация за тези цели само с трети страни, чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Тези трети страни получават лична информация, от която се нуждаят само за да изпълняват определените от тях функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват лична информация за техни собствени маркетингови или други цели.

Ние ще разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, като например за изпълнение на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашите безопасността или безопасността на другите, разследване на измами или отговор на правителствено искане.

В случай, че преминем през бизнес преход, като сливане или придобиване от друга компания, или продажба на всички или на част от нейните активи, вашият потребителски акаунт и лична информация вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Запазване на информация

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона. Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

Трансфер на информация

В зависимост от вашето местоположение прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в държава, различна от вашата. Имате право да научите за правното основание за трансфер на информация към държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, управлявана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и за мерките за сигурност, предприети от ние, за да защитим вашата информация. Ако има такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на тази Политика или се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела за контакти.

Правата на потребителите

Можете да упражнявате определени права по отношение на вашата информация, обработвана от нас. По-специално имате право да направите следното: (i) имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработката на вашата информация; (ii) имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие; (iii) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да получите разкриване относно определени аспекти на обработката и да получите копие от информацията, която се обработва; (iv) имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана; (v) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата информация, в който случай ние няма да обработваме вашата информация за други цели, освен да я съхраняваме; (vi) имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриване на Вашата лична информация от нас; (vii) имате право да получите вашата информация в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, тя да бъде предадена на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата информация се обработва с автоматизирани средства и че обработката се основава на вашето съгласие, на договор, в който участвате, или на преддоговорни задължения по него.

Право на възражение срещу обработка

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени ни или за целите на законните интереси, преследвани от нас, можете да възразите срещу такава обработка, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражение. Трябва да знаете, че ако Вашата лична информация бъде обработвана за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу това обработване по всяко време, без да предоставяте никаква обосновка. За да научите дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на този документ.

Права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните и се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на вашата лична информация. Ако искате да бъдете информирани каква лична информация съхраняваме за вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашата лична информация. За повече информация, моля, свържете се с вашия местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Права на поверителност в Калифорния

В допълнение към правата, както е обяснено в тази Политика, жителите на Калифорния, които предоставят лична информация (както е определено в устава), за да получат продукти или услуги за лична, семейна или домашна употреба, имат право да поискат и получат от нас веднъж в календарната година , информация за личната информация, която сме споделили, ако има такава, с други фирми за маркетингови цели. Ако е приложимо, тази информация ще включва категориите лична информация и имената и адресите на онези фирми, с които сме споделили такава лична информация за непосредствено предходната календарна година (напр. заявки, направени през текущата година, ще получат информация за предходната година) . За да получите тази информация, моля свържете се с нас.

Как да упражнявате тези права

Всички искания за упражняване на вашите права могат да бъдат насочени към чрез данните за контакт, посочени в този документ. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Вашата заявка трябва да предоставя достатъчно информация, която ни позволява да проверим дали вие сте лицето, за което се представяте, или че сте упълномощен представител на такова лице. Трябва да включите достатъчно подробности, за да ни позволите да разберем правилно заявката и да й отговорим. Не можем да отговорим на вашата заявка или да ви предоставим лична информация, освен ако първо не проверим вашата самоличност или правомощия да отправите такава заявка и потвърдим, че личната информация се отнася за вас.

Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Ако имате причина да смятате, че дете под 18-годишна възраст ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас. Трябва също така да сте навършили 18 години, за да дадете съгласието си за обработката на вашата лична информация във вашата страна.

Бисквитки

Уебсайтът и услугите използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да работим с уебсайта и услугите. Имате възможност да приемете или откажете бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. Ако изберете да откажете бисквитките, може да не успеете да изпитате напълно функциите на уебсайта и услугите. Може да научите повече за бисквитките и как работят тук.

Не проследявайте сигнали

Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато преминават през различни уебсайтове с течение на времето. Уебсайтът и услугите не проследяват своите посетители във времето и в уебсайтове на трети страни. Някои сайтове на трети страни обаче може да следят дейностите ви при сърфиране, когато ви предоставят съдържание, което им позволява да персонализират това, което ви представят.

Реклами

Можем да показваме онлайн реклами и може да споделяме обобщена и неидентифицираща информация за нашите клиенти, която ние или нашите рекламодатели събираме чрез вашето използване на уебсайта и услугите. Ние не споделяме лична информация за отделни клиенти с рекламодателите. В някои случаи може да използваме тази обобщена и неидентифицираща информация, за да предоставим персонализирани реклами на целевата аудитория.

Можем също така да позволим на определени компании на трети страни да ни помогнат да персонализираме реклама, която смятаме, че може да представлява интерес за потребителите, и да събират и използват други данни за потребителски дейности на уебсайта. Тези компании могат да предоставят реклами, които могат да поставят бисквитки и по друг начин да проследяват поведението на потребителите.

Партньори

Можем да участваме в партньорски маркетинг и да имаме партньорски връзки на уебсайта и услугите. Ако щракнете върху партньорска връзка, във вашия браузър ще бъде поставена бисквитка, за да проследява всички продажби за целите на комисионните.

Имейл маркетинг

Ние предлагаме електронни бюлетини, за които можете да се абонирате доброволно по всяко време. Ние се ангажираме да запазим вашия имейл адрес поверителен и няма да разкриваме вашия имейл адрес на трети страни, освен както е разрешено в раздела за използване и обработка на информация или за целите на използване на доставчик трета страна за изпращане на такива имейли. Ние ще поддържаме информацията, изпратена по имейл, в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

В съответствие със Закона за CAN-SPAM всички имейли, изпратени от нас, ще посочват ясно от кого е имейлът и ще предоставят ясна информация как да се свържете с подателя. Можете да изберете да спрете да получавате нашия бюлетин или маркетингови имейли, като следвате инструкциите за отписване, включени в тези имейли, или като се свържете с нас. Въпреки това ще продължите да получавате важни транзакционни имейли.

Връзки към други ресурси

Уебсайтът и услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да внимавате, когато напускате уебсайта и услугите, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на Лична информация, която е под негов контрол и съхранение. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа. Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и уебсайта и услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна, въпреки всички усилия.

Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки или измами срещу сигурността, ние си запазваме право да предприеме разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще ви изпратим имейл.

Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите, от време на време по наше усмотрение и ще Ви уведомяваме за всякакви съществени промени в начина, по който обработваме личната информация. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Може също така да Ви уведомим по други начини по наше усмотрение, като например чрез информация за контакт, която сте предоставили. Всяка актуализирана версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друго подобно действие, посочено по това време) ще означава вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Опровержение

Всички пари, платени на лицето, което рекламира тук, са бизнес само между две лица, които са дали съгласие. Versl Limited НЕ поема отговорност за каквито и да е действия на лицата.

Въпреки че се полагат всички усилия, за да се гарантира, че данните, които се появяват на уебсайта, са правилни и подходящи, ние не можем да гарантираме точността на информацията, предоставена от рекламодателите. Ако смятате, че даден член умишлено подвежда в своя профил, моля, свържете се с нас с информация.

Не можем да гарантираме, че срещите, направени чрез уебсайта, ще бъдат спазени, това е отговорност на лицата, които организират срещи.

Вие носите отговорност за собствената си безопасност, когато уговаряте среща чрез уебсайта, и ние ви призоваваме да вземете подходящи мерки, за да осигурите разумни места за масажни сесии.

Услугите, които можете да закупите или резервирате тук, се продават от нашите партньори, а не от нас. Ние носим отговорност само за публикуването на техните профили и реклами.

Ние не носим отговорност за никакви услуги, които получавате от нашите партньори, но ни уведомете, ако срещнете проблем или услугата, която получавате, не отговаря на вашите очаквания.

Моля, проверете внимателно всички подробности и всички ограничения, свързани с услугата, преди да уредите своята резервация.

Моля, уверете се, че всяка медицинска или друга алергична/здравна информация е разкрита на нашите партньори преди вашето назначаване.

Свържете се с нас

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за тази Политика или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с индивидуалните права и вашата лична информация, можете да го направите чрез формата за контакт.

Този документ е последно актуализиран на 27 януари 2023 г